Вести

Радни састанак са члановима Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине

Председница општине Беочин Биљана Јанковић данас је одржала радни састанак са члановима Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе Беочин.
Састанку су присуствовали Владимир Петричевић, комунални инспектор одељења и Мирјана Бочковић, млађи саветник за послове заштите животне средине и заштите од пожара.
На састанку је анализирана тренутна ситуација и стање на терену и дати су предлози о унапређењу досадашње радне праксе и могућностима Општинске управе да ефикасно излази у сусрет појединачним потребама грађана.
Договорена је и израда неколико стратешки важних докумената који се односе на израду Плана квалитета ваздуха, Плана и правилника акустичког зонирања, праћења и мерења буке на подручју општине, као и ефикасна употреба постојећих апликација које су на располагању грађанима када желе да пријаве одређени еколошки проблем.
На састанку су размотрене и могућности продужења постојећих рокова актуелних конкурса за суфинансирање програма енергетске ефикасности за које се очекује да ће у већем броју обухватити потребе грађана да замене столарију на стамбеним и породичним објектима.
„Жеља нам је да интензивније ослушкујемо потребе наших грађана и да им дамо могућност учешћа у дијалогу на тему јавне чистоће, управљања отпадом и другим проблемима који су присутни и које заједнички треба да решавамо. Предлози за унапређење локалних подручја ће нам у наредном периоду бити фокус а кључну подршку очекујем од јавних предузећа са којима ће у блиској будућности бити одржани радни састанци.“, закључила је председница Јанковић.

Извор: beocin.rs